7.Mechanizovaná brigáda DUKELSKÁ Hranice
73. tankový prapor HANÁCKÝ Přáslavice

1. tanková rota Aktivních záloh dobrovolných

1. tanková rota Aktivních záloh dobrovolných NATOactual

Ministerstvo obrany - Aktivní záloha

Ministerstvo obrany České republiky

Vojenský historický ústav Praha

Artur M.C.

MBI

Eduard Model Accessories ltd.

B A H N A

Stmelovací výcvik 1.tankové roty Aktivních záloh ČL